Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

"Tam luân cửu chuyển". Đây là một bài bản quan trọng của Đại nhạc, thường được tấu lên để mời gọi thần linh về quy tụ chứng giám cho buổi lể.
"Thái Bình Cổ Nhạc" là một bài bản thuộc hệ thống Đại nhạc. Đây là một bài bản lớn, trong đó nhạc cụ Trống chiến giữ vai trò chủ đạo, kèn Sona đảm nhận phần giai điệu trên nền nhịp của Mõ và Bạt. Thái Bình Cổ Nhạc thường được sử dụng để cầu cho Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, cuộc sống ấm no ...
Đây là một liên khúc gồm ba bài: Kèn Bóp, Mã Vũ và Tẩu Mã. Những bài bản này có tiết tấu sinh động, phù hợp với không khí của những buổi yến tiệc trong hoàng cung.
Đây là một liên khúc gồm 10 bản ngự, được trình diễn trong các dịp yến tiệc của triều đình. Nhịp điệu đi từ chậm tới nhanh, từ khoan thai tới rộn ràng, và kết thúc ở cao trào của tác phẩm.
" Phú Lục Địch " là một bài bản thuộc hệ thống Tiểu nhạc có tính chất tao nhã, vui tươi, sang trọng. Ở bài bản này, nhạc cụ Địch ( một loại Sáo trúc) giữ vai trò chủ đạo nên có tên là " Phú Lục Địch ".
"Cung ai" là một bản nhạc dùng trong các dịp tang lễ nên có âm điệu buồn thương, ai oán. Lúc đầu bài này chỉ được dùng trong cung vào những dịp tang lễ. Nhưng về sau, bài nhạc này được lan truyền ra dân gian và cũng chỉ phục vụ trong các dịp tang lễ.
Cung bằng ( trống), Cung bằng ( mái)