Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Lớp Nhạc công Nhã nhạc 2 năm thi tốt nghiệp

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2007, khoá nhạc công Nhã nhạc 2 năm do Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế và ...

Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO tổ chức kỳ họp thường niên lần thứ 31

Kỳ họp lần thứ 31 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO đã chính thức khai mạc vào ngày 23/6/2007. UBDSTG sẽ xem xét các yêu cầu đề nghị ghi danh 45 điểm di sản mới vào Danh mục Di sản thế giới của UNESCO trong kỳ họp lần thứ 31 tại Chistchurrch, New Zealand ...

Các hoạt động của dự án Nhã nhạc do Trung tâm BTDT Cố đô Huế triển khai thực hiện trong tháng 8/2007

Trong khuôn khổ dự án Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bảo tồn và Phát huy Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO tài trợ cho Huế, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã tổ chức các hoạt động dưới đây:

Thông tin thế giới: UNESCO lập Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được Bảo vệ khẩn cấp và Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể

Việc ghi danh lần đầu tiên vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần được Bảo vệ khẩn cấp (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) và Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của Nhân loại (Representative List of the Intangible ...

Nhã nhạc Huế tham gia phục vụ chuyến công tác của chủ tịch nước tại Nhật
Bắt đầu từ ngày 25/11 đến 29/11/2007 Đoàn Nhã nhạc thuộc Nhà hát nghệ thuật cung đình (Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế) sẽ tham gia phục vụ chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Nhật. Đây sẽ là chuyến biểu diễn rất quan trọng của Đoàn Nhã nhạc nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn ...