Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nghệ sỹ cung đình Huế giới thiệu nghệ thuật múa cung đình Huế đến với học sinh

Sáng 15/9, nhân "Ngày hội văn hóa", tại Trường PTTH Nguyễn Huệ các nghệ sỹ cung đình thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã giới thiệu đến học sinh của trường điệu múa cung đình Lục cúng hoa đăng - Một loại hình nghệ thuật đang được Nhà hát đang gìn giữ và thường xuyên biểu diễn giới thiệu đến khách du lịch khi đến tham quan tại Đại Nội - Huế.

"Ngày hội văn hóa" do Trường THPT Nguyễn Huế tổ chức nhằm tăng tính quảng bá những giá trị di sản mà Huế đang gìn giữ. Chính vì vậy, việc biểu diễn nghệ thuật múa cung đình chính là đưa giáo dục di sản vào trường học để học sinh biết và hiểu hơn loại hình nghệ thuật này.

Được biết, múa cung đình và Nhã nhạc sẽ thường xuyên biểu diễn giới thiệu đến học sinh được căn cứ vào biên bản ghi nhớ về giáo dục Di sản văn hóa Huế trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

PV