Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật kích cầu du lịch năm 2022

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan khu Di sản Huế. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, sẽ tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022.

Các chương trình trải nghiệm miễn phí tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa qua các chương trình nghệ thuật:

1. Lễ đổi gác: Thời gian buổi sáng: 8h00'; Địa điểm: Phía trước Ngọ Môn, Đại Nội, Huế

2. Chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa:
Thời gian: Buổi sáng 8h30'; Buổi chiều: 15h30'
Địa điểm: Sân Đại triều Điện Thái Hòa, Đại Nội, Huế

3. Biểu diễn ca Huế:
Thời gian: Buổi chiều hàng ngày từ 15h00' đến 16h00'
Địa điểm: Vườn Thiệu Phương, Đại Nội, Huế

4. Trình diễn trích đoạn tuồng:
Thời gian: Buổi sáng: 9h30';  Buổi chiều: 14h30'
Địa điểm: Nhật Thành Lâu, Đại Nội, Huế