Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nghệ sỹ cung đình Huế tham gia tái hiện Lễ Ban sóc dưới triều Nguyễn

Đây là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong. Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Ban Sóc là lễ trước đây vốn được triều Nguyễn tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, bắt đầu vào năm Tân Sửu 1841, Lễ Ban Sóc được vua Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân. Trong sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ có chép, vua Minh Mạng định rằng: “Lễ Ban Sóc có khác với ba tiết lớn. Nay đổi định: từ nay về sau làm Lễ Ban Sóc ở trước cửa Ngọ Môn”.

Các nghệ sỹ Nhà hát NTTT Cung đình Huế trong vai quan lại và dàn Nhã nhạc trình diễn tại buổi tái hiện "Lễ ban sóc"

"Lễ ban sóc" năm nay được các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tái hiện lại dưới hình thức sân khấu hóa. Đây cũng là lễ hội đầu tiên chuẩn bị cho Festival Huế 2022 không tập trung các chương trình nghệ thuật diễn ra trong mấy ngày mà tổ chức quanh năm theo chủ đề bốn mùa. 

Dưới đây là một số hình ảnh tái hiện lại "Lễ ban sóc" của các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đố Huế:

TRỌNG BÌNH