Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nghệ sỹ cung đình Huế tham gia biểu diễn tại lễ công bố đề án tủ sách Huế

Sáng ngày 17/3, tại Lầu Tàng Thư, UBND tỉnh đã tổ chức lễ Công bố đề án Tủ sách Huế và ra mắt ấn phẩm đầu tiên của tủ sách Huế - Địa chí văn hóa Huế. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến tham dự và phát biểu. Tại buổi lễ này, các nghệ sỹ cung đình thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã có một chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi khai mạc.

Dưới đây là một số hình ảnh biểu diễn của các nghệ sỹ cung đình Huế và một số hình ảnh tại buổi công bố đề án tủ sách Huế: