Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Một số hoạt động phục vụ du khách của nghệ sỹ cung đình Huế

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã đưa một số hoạt động như: Lễ đổi gác, cung nữ dạo chơi, ca Huế và hòa tấu nhạc dân tộc, trình diễn Đại nhạc tại Thế Miếu, trình diễn Tiểu nhạc trên sân điện Thái Hòa... Đặc biệt là chương trình biểu diễn Nhã nhạc, Tuồng và Ca múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) là những nội dung hoạt động thường xuyên nhằm đưa di sản Huế đến với du khách.

Dưới đây là một số hoạt động:

Lễ đổi gác

Cung nữ dạo chơi


Trình diễn Đại nhạc trong Nhà hát Duyệt Thị Đường

Múa Lân mẫu xuất Lân nhi trước Nhà hát Duyệt Thị Đường