Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nghệ sỹ cung đình Huế báo cáo tập huấn nghệ thuật tuồng

Sau một thời gian tập luyện các trích đoạn tuồng, các nghệ sỹ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã báo cáo quá trình tập luyện của mình trước Ban giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Ban giám đốc Nhà hát.
Sáng 11/12, các nghệ sỹ thuộc  Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế báo cáo các trích đoạn tuồng gồm: Dương Phàm lập đàn (trong vở tuồng Đàn chinh Tây); Phàn Lê Ba hạ sơn (trong vở tuồng Đàn chinh Tây); Phàn Lê Ba đại chiến Dương Phàm (trong vở tuồng Đàn chinh Tây); Thầy bói nói mò (trong vở tuồng Phạm Công – Cúc Hoa); Châu Xương làm thuốc (trong vở tuồng Tam Quốc); Trò Trìa đi thi (trong vở tuồng Phạm Công – Cúc Hoa).
 
Sau buổi báo cáo, Hội đồng Khoa học đã đánh giá cao nổ lực của các diễn viên và đây là cơ sở để nghệ sỹ rèn luyện để nâng cao khả năng biểu diễn trong tiến trình khôi phục lại các giá trị của nghệ thuật tuồng.
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi báo cáo:
Châu Xương làm thuốc (trong vở tuồng Tam Quốc)
 
Dương Phàm lập đàn - Tiết Nhân Quý tuyệt mạng (trong vở tuồng Đàn chinh Tây)
 
Trò Trìa đi thi (trong vở tuồng Phạm Công – Cúc Hoa)
 
Phàn Lê Ba hạ sơn (trong vở tuồng Đàn chinh Tây)
 
Phàn Lê Ba đại chiến Dương Phàm (trong vở tuồng Đàn chinh Tây)
 
 
Thầy bói nói mò (trong vở tuồng Phạm Công – Cúc Hoa)
 
Diễn viên cùng các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm
 
Trọng Bình