Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nghệ sỹ cung đình Huế với nhiều hoạt động ngày Di sản Việt Nam

Kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam 23/11, các nghệ sỹ cung đình thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã có nhiều chương trình biểu diễn, nhiều hoạt động để chào mừng ngày kỷ niệm có nhiều ý nghĩa này.

Theo đó, Nhà hát đã có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt thị Đường (Đại Nội - Huế), biểu diễn tại sân Điện Thái Hòa, tái hiện lễ đổi gác...Mục đích của những hoạt động nói trên nhằm ôn lại truyền thống, đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, vị thế, giá trị di sản văn hóa Huế. Nâng cao trách nhiệm của xã hội đối với công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế đang nắm giữ.

Nhân dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã tổ chức giới thiệu về một số di sản văn chương thời Nguyễn, trong đó có bản Truyện Kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn do Nhà nghiên Nhà nghiên cứu Nguyễn Phước hải Trung thuyết trình.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động:

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     Nhà hát NTTTCĐ Huế