Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nghệ sỹ cung đình Huế tổng vệ sinh và trồng hoa làm đẹp cơ quan

Chiều ngày 14/2, các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã tổ chức tổng vệ sinh cơ quan và trồng hoa làm đẹp khuôn viên Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế).

Một số hình ảnh tại buổi tổng vệ sinh và trồng hoa của nghệ sỹ cung đình Huế: