Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thắp hương các cố nghệ nhân nhân dịp xuân Kỷ Hợi

Hằng năm, Ban giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế luôn sắp xếp thời gian để cùng nhau đến trao quà cho các gia đình và thắp hương cho các nghệ nhân đã có công bảo tồn Nhã nhạc, tuồng và múa cung đình Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại: