Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Báo cáo tập huấn trích đoạn tuồng “Trại Ba lăn trướng”

Ngày 19/12, sau một thời gian được NSND Hoà Bình giảng dạy và tập luyện, các diễn viên nữ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã trình diễn báo cáo trích đoạn tuồng “Trại Ba lăn trướng” được Ban giám đốc và Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát đánh giá rất cao.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi báo cáo do 7 diễn viên của Nhà hát trình diễn:

 
 

T.B