Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG FESTIVAL HUẾ 2018 DO TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ CHỦ TRÌ

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

27.4.2018

03h00

Lễ Tế Giao

Đàn Nam Giao

28 & 30.4.2018

19h00

Chương trình

“Văn hiến Kinh kỳ”

Đại Nội, Huế

27, 28, 29, 30.4 & 1, 2.5.2018

19h30

 Yến tiệc Hoàng cung

Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế

Khai mạc trưng bày triển lãm

25.4.2018

8h00

Thơ trên kiến trúc cung đình Huế qua nghệ thuật Trúc Chỉ

Trường lang Đại Cung Môn, Đại Nội Huế

9h00

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU thời Lê Trịnh, thời chúa Nguyễn và thời Nguyễn

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

26.4.2018

14h30

Hương sắc gốm Bát Tràng

Vườn Thiệu Phương, Đại Nội, Huế

15h30

 

Thái y viện triều Nguyễn qua Di sản tư liệu thế giới ở Việt Nam

Vườn Thiệu Phương, Đại Nội, Huế

16h30

Không gian Thái Y Viện (lần 2)

Phủ Nội Vụ, Đại Nội, Huế

27.4.2018

8h00

Phong lan và cây cảnh ba miền

Vườn Cơ Hạ - Vườn Thiệu Phương

 
    Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế