Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 CỦA NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CUNG ĐÌNH HUẾ

Thực hiện kế hoạch phân công của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018 của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, cụ thể như sau:

 

STT

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG/ HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/PHỐI HỢP

 

1

08/02/2018

(23 tháng Chạp)

- Lễ Thượng Nêu

---------------------------------------------------

- Hội “Hương xưa bánh tết”

- 09 giờ 00 tại thế Miếu

- 10 giờ 00 tại điện Long An

------------------------------------------------------

- 10 giờ 30 tại Nhà Tế Tửu - Bảo tàng CVCĐ Huế

- Bảo tàng CVCĐ Huế 

- Nhà hát NTTT Cung đình Huế;

- Văn phòng, Phòng Quản lý Bảo vệ

 

2

16/02/2018

(Mồng 01 Tết)

 

-----------------------------------

 

----------------------------------

Chiều (Mồng một Tết)

 

- Lễ Đổi gác

---------------------------------------------------

 

Trình tấu Đại nhạc

--------------------------------------------------

Chương trình "Âm sắc cung đình"

- 09 giờ 00 tại Ngọ Môn

------------------------------------------------------

- 10h 30 tại Thế Miếu

---------------------------------------------------

 

- 15h 30 - 16h00 tại sân trước điện Thái Hoà

- Nhà hát NTTT Cung đình Huế;

- Phòng Quản lý Bảo vệ;

 

 

3

17/02/2018

(Mồng 02 Tết)

- Lễ Đổi gác

-------------------------------------------------

- Chương trình “Âm sắc cung đình”

 

- 09 giờ 00 tại Ngọ Môn

------------------------------------------------------

- 09 giờ 30 đến 10 giờ 15 tại sân trước điện Thái Hoà

- Nhà hát NTTT Cung đình Huế;

- Phòng Quản lý Bảo vệ;

 

4

18/02/2018

(Mồng 03 Tết)

- Lễ Đổi gác

---------------------------------------------------

- Trình tấu tiểu nhạc

---------------------------------------------------- Trình tấu Đại nhạc

- 09 giờ 00 tại Ngọ Môn

------------------------------------------------------

- 09 giờ 30 tại sân trước điện Thái Hoà

-----------------------------------------------------

 - 10 giờ tại thế Miếu

- Nhà hát NTTT Cung đình Huế;

- Phòng Quản lý Bảo vệ; 

 

 

 

Chiều: 18/02/2018

(Mồng 03 Tết)

 

- Trình tấu tiểu nhạc

-----------------------------------------------------

- Trình tấu Đại nhạc

 

- 14 giờ 30 tại sân trước điện Thái Hoà

-----------------------------------------------------

- 16 giờ tại Thế Miếu

 

 

 

5

 

22/02/2018

(Mồng 07 Tết)

 

- Lễ hạ Nêu

 

- 09 giờ 00 tại thế Miếu

- 10 giờ 00 tại điện Long An

- Bảo tàng CVCĐ Huế và –

- Nhà hát NTTT Cung đình Huế;

- Văn phòng, Phòng Quản lý Bảo vệ