Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Lịch thay đổi nội dung, chương trình nghệ thuật và địa điểm "Đại Nội về đêm"

Bắt đầu từ ngày 01/7/2017, chương trình nghệ thuật khám phá "Đại Nội về đêm đã có sự thay đổi về địa điểm và thời gian.

 

TT

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Nghi thức đổi gác 

Ngộ Môn

19h:00 & 20:00

 

 

 

 

2

- Cấm vệ quân luyện võ
- Trình tấu Nhã nhạc (Tiểu nhạc) “Long ngâm”.
- Múa cung đình “Trình tường tập khánh”
- Tiểu nhạc “Mười bản Ngự” 

 

 

 

 

Sân khấu điện Thái Hòa

19h:10 – 19h:25

&

20h:10 – 20h:25

 

3

- Múa côn lửa
- Trò chơi cung đình 

 

Sân điên Cần Chánh

19h:30 & 20h:30

 

4

- Hòa tấu nhạc cụ truyền thống

Trường lang Tử Cấm Thành 

19h:35 & 20h:35

 

5

Ca Huế 

Thái Bình Lâu

19h:40 – 20h:00

&

20h:40 – 21h:00

 

6

- Vở diễn “Bát Tiên hiến thọ” 

Nhà hát Duyệt thị Đường

20h:05 – 20h:25

&

21h:05 – 21h:25

 

 

 

 

7


 

 

 

Trải nghiệm Nghề truyền thống Huế.


 

 

 

 

Phủ Nội Vụ

 

 

(Giảm 50% đối với du khách đã tham quan ban ngày; Giảm 50% đối với người dân địa phương).