Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nghệ sĩ cung đình Huế dự thi tài năng trẻ sân khấu tuồng toàn quốc

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế (Nhà hát) – Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) cho biết, từ ngày 25/7 đến 30/7, các nghệ sĩ trẻ thuộc Nhà hát sẽ tham gia dự thi tài năng trẻ sân khấu tuồng toàn quốc do cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại Bình Định.

Theo ông Trương Tuấn Hải – Giám đốc Nhà hát, các nghệ sĩ trẻ sẽ tham gia dự thi năm trích đoạn tuồng bao gồm: Nữ tướng Đào Tam Xuân, Nợ trả, Tình tiên duyên tục; Đại miêu diệt thử; Nữ kiệt Tây Sơn. Đây là các trích đoạn tuồng nằm trong hệ thống tuồng cung đình, tuồng lịch sử và tuồng truyền thống Huế.

Được biết, năm trích đoạn tuồng này sẽ do năm nghệ sĩ trẻ đại diện của Nhà hát tham gia dự thi, cùng với sự hỗ trợ của dàn nhạc tuồng cung đình và một số diễn viên thuộc Nhà hát. Sáng ngày 22/7, các trích đoạn tuồng nói trên đã biểu diễn báo cáo tổng duyệt tại Hội đồng Nghệ thuật của Trung tâm trước khi lên đường tham gia dự thi.