Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Học lâm

Học lâm "Học lâm Các"

Có nghĩa là : "rừng học thuật". Gồm 08 hồi. Lấy những lớp hay nhất trong các vở Tuồng cổ, chắp lại với nhau trong những cấu trúc mới, đặt tên cho nhân vật, viết lại lời mới theo lối văn bác học.