Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  
Chương trình
Thời gian
Địa điểm
Giá vé
Buổi Sáng: 10h00' - 10h35' chiều: 15h00” - 15h35'
Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế)
200.000 đồng/xuất (Bắt đầu từ ngày 01/10/2023 Chương trình sẽ biểu diễn khi có đoàn khách mua từ 10 vé trở lên)

Buổi sáng: 8h30' - 8h45'
Sân Điện Thái Hòa - Đại Nội, Huế
Không bán vé

Buổi sáng: 8h00'
Phía trước Ngọ Môn, Đại Nội, Huế
Không bán vé

Buổi chiều: Từ 15h30' - 15h45'
Thế Miếu (Đại Nội - Huế)
Không bán vé

Buổi sáng: Từ 9h00' - 9h45' chiều: 14h30' - 15h15'
Nhật Thành Lâu - Đại Hội, Huế
Không bán vé.

Tư Liệu

Sau gần một năm điền dã, phỏng vấn, thu thập tư liệu… nhóm nghiên cứu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã hoàn thành hồ sơ khoa học về bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch”, một bài bản quan trọng trong kho tàng di sản âm nhạc cung đình Huế, từng được tôn vinh là kiệt tác tiêu biểu cho tài năng sáng tạo, cũng như thể hiện bản sắc của văn hóa Việt Nam.