Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  
Chương trình
Thời gian
Địa điểm
Giá vé
Sáng: 10h00' - 10h40’ Buổi chiều: 15h00 - 15h40'
Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế)
Không bán vé

8h45’ - 9h00’
Sân Điện Thái Hòa
Không bán vé

Sáng: 8h00' – 8h30'
Sân Ngọ Môn
Không bán vé

Buổi sáng: 8h50' - 9h50' Buổi chiều 15h00 - 16h00
Vườn Thiệu Phương
Không bán vé

Tư Liệu

Sau gần một năm điền dã, phỏng vấn, thu thập tư liệu… nhóm nghiên cứu Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã hoàn thành hồ sơ khoa học về bài bản Nhã nhạc “Phú lục địch”, một bài bản quan trọng trong kho tàng di sản âm nhạc cung đình Huế, từng được tôn vinh là kiệt tác tiêu biểu cho tài năng sáng tạo, cũng như thể hiện bản sắc của văn hóa Việt Nam.